พ่อท่านจันทร์ วัดแหลมวัง

พ่อท่านจันทร์ วัดแหลมวัง

5555656

“ ลำหรับหลวงพ่อจันทร์ วัดแหลมวัง นี่เป็นสุดยอดเกจิฯ ที่ผม นับถือเลย..วัด ของท่าน ตั้งอยู่ที่ ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา ซึ่งต้นตระกูลของบ้านคุณตา ผม ก็เกิดที่นั้นครับ..คุณตาผมเองสมัยเด็กๆก็เรียนหนังสือ และ บวช กับหลวงพ่อจันทร์ ด้วย…ท่านเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆ รูปหนึ่ง..เหรียญรุ่นแรก ปี2489 หาชมยาก”

“เหรียญหลวงพ่อจันทร์ วัดแหลมวัง จ.สงขลา รุ่นแรก ประมาณพ.ศ. ๒๔๘๙ หลวงพ่อจันทร์ ท่านเป็นเกจิอาจารย์ยุคเก่าของจังหวัด ท่านเกิดเมื่อพ.ศ.๒๔๒๐ มรณะภาพเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕ สำหรับวัดแหลมวัง ตั้งอยู่ที่ ต.คูขุด อ.สทิงพระ ซึ่งการเดินทางสมัยก่อนลำบากมาก ต้องอาศัยเรือข้ามทะเลสาปสงขลาไปสทิงพระ เนื่องจากยังไม่มีสะพานติณฯ แต่หลวงพ่อจันทร์ ท่านก็มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่เคารพนับถือของชาว จ.สงขลา ว่ากันว่าท่านเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านนิยมบนบานศาลกล่าว โดยมักขอแก้บนด้วยขนมโค ก็มักจะสมหวังตามปรารถนา. นอกจากนี้หลวงพ่อท่าน ยังเป็นสหธรรมมิก กับ พระอาจารย์เอียด สำนักเขาอ้อ ตามประวัติที่ผมค้นหามาทำ ให้ทราบว่าพระอาจารย์เอียดได้เคยมาที่วัดแหลมวังด้วย ซึ่งที่วัดแหลมวังเอง ก็มีพิธีอาบว่าน เช่นเดียวกับ ที่สำนักเขาอ้อ ..แต่ที่วัดแหลมวังจะทำการอาบกันบนรางเรือครับ สำหรับเหรียญรุ่นแรกของท่าน นั้นจัดหนึ่งในเหรียญหลักหายากของจังหวัดสงขลา ลักษณะเป็นเหรียญห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงชุบกะไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่เกิน ๒๐๐๐ เหรียญ ปัจจุบันนี้แทบไม่เห็นแล้ว “

ก้อง หาดใหญ่

“ เหรียญท่าน สร้างปี ๒๔๘๐ กว่าครับ แต่ปีที่แน่ชัดไม่แน่ใจ และท่านก็ปลุกเสกเองด้วย ส่วนประวัติของท่านไว้จะนำมาเสนออีกที ….แต่ที่ได้ยินมาจากคนแก่ละแวกกวัดที่ทันท่าน ว่ากัน ว่าท่านมีอาบยาแช่ว่าน แบบของสำนักเขาอ้อ แต่จะแช่กันในเรือ กลางทะเล ”

หาดใหญ่

“ ท่านเป็นคนใจดีมากๆ ไม่เคยโกรธหรือให้ร้ายใคร ใบหน้าท่านมีแต่รอยยิ้ม ชาวบ้านมักบนกับท่าน แม่เฒ่าผมบอกว่าท่านบนรับตั้งแต่ท่านยังอยู่ และการแก้บนจะแก้บนด้วยขนมโคหรือขนมเปี๊ยะ ”

กรุง เด็กสองเล

ประวัติพ่อท่านจันทร์ สาราภิรัตน์
ชาตะ ๔ มีนาคม ๒๔๒๐ มรณะ ๑๔ ตุลาคม ๒๔๙๕

นามเดิมของท่านชื่อ จันทร์ นามสกุล มุสิกพงษ์ เกิดเมื่อวันจันทร์ ที่ ๔ มีนาคม ตรงกับวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๔ ปีฉลู พ.ศ. ๒๔๒๐ ที่บ้านแหลมวัง หมู่ที่ ๑ ตำบลคูขุด อำเภอจะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา มารดาชื่อ นางสุ้น มุสิกพงษ์ และ บิดาชื่อ นาย หนูเลี่ยม มุสิกพงษ์.
ท่านได้เป็นศิษย์ เรียนหนังสือชั้นต้นกับพระดำ วัดคูขุด บวชเป็นสามเณร เมื่ออายุ ๑๕ ปี อยู่ที่วัดแหลมวัง ได้รับญัตติอุปสมบทกรรมเป็นพระภิกษุ เมื่ออายุ ๒๓ ปี ท่านพระครูวิจารณ์ศีลคุณ (หรือรู้จักกันในนามพ่อท่านชู ท่านบวชตั้งแต่เป็นเณรอยู่วัดดอนคันตะวันออก นอกจากท่านเคร่งพระวินัยแล้วยังมีความรอบรู้ ในด้านจิตรกรรม ดนตรีฝีมือชั้นครู ปราชญ์ ทางด้านกลอน โคลง ฉันท์ กาพย์ ปั้นและแกะสลัก ทำภาพหนังตะลุง ) เจ้าคณะอำเภอจะทิ้งพระ วัดจะทิ้งพระ เป็นพระอุปัชฌายะ พระสมุห์นุ่ม และพระยก วัดจะทิ้งพระ ทั้ง ๒ องค์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอนุสาวนาจารย์ อุปสมบทอยู่ที่วัดแหลมวัง ๗ พรรษา ในพรรษาที่ ๘ ได้เข้าไปศึกษาพระปริยัติธรรม และภาษาบาลี ในสำนักเรียนวัดพลับ กับพระอาจารย์วัน แต่ได้อาศัยอยู่ที่วัดหงษ์รัตนาราม จังหวัดธนบุรี อยู่ได้เพียง ๓ พรรษา ก็ต้องกลับ เพราะเกิดเหตุจำเป็นขึ้นทางบ้าน แล้วก็ไม่ได้โอกาสกลับเข้าไปเรียนอีก เพราะได้รับตำแหน่งหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดแหลมวัง และเป็นพระปลัด ฐานานุกรมของท่านพระครูวิจารณ์ศีลคุณด้วย.
(ตามคำบอกเล่าท่านเดินด้วยเท้าเปล่าจากสงขลาไปกรุงเทพเพื่อเรียนนักธรรม ขากลับมีคนฝากท่านกลับมากับเรือภาณุรังสีลงที่เกาะหนูเกาะแมว)