ใจเป็นกลาง

8998755789

หากสติยังไม่เข้มแข็งฉับไว ความรู้สึกตัวอาจเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว แล้วหายวับไป ทำให้ความโกรธผุดขึ้นมาใหม่ ลองน้อมใจมาที่ลมหายใจ แล้วหายใจเข้าลึก ๆ หายใจออกยาว ๆ สัก 10 ครั้ง จะพบว่าความโกรธทุเลาลง

เพราะเมื่อใจละวางจากอารมณ์ มันก็เหมือนกองไฟที่ไม่มีใครเติมเชื้อให้ จึงอ่อนแรงลง จากนั้นลองหันมาดูความโกรธอีกครั้งด้วยใจที่เป็นกลาง ๆ คือ “ดูเฉย ๆ” โดยไม่คิดผลักไสกดข่มมัน

พระไพศาล วิสาโล, รับมือกับอารมณ์ที่มาเยือน
สารคดี พฤศจิกายน 2553