Daily Archives: พฤศจิกายน 15, 2015

หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธินิมิตร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หลวงพ่อฑูรย์ มีนามเดิมว่า “ฑูรย์ รัตนวราภรณ์” เกิดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2453 ตรงกับวันอาทิตย์ เดือนแปด แรม 10 ค่ำ ณ บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บิดาชื่อ “นายเกีย” มารดาชื่อ “นางฉัตร” เมื่ออายุ 17 ปี ได้บรรพชา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2470 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือนแปด ปีเถาะ ณ วัดสุวรรณภูมิ โดยมี พระอาจารย์ขวด วัดสุวรรณภูมิ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ อีก 3 ปีต่อมาจึงเข้าอุปสมบท เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2473 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น […]

Read more

หลวงปู่สุภา กันตสีโล วัดสีลสุภาราม จ.ภูเก็ต

หลวงปู่สุภา กันตสีโล พระเกจิ5แผ่นดิน วัดสีลสุภาราม ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต “ถ้าเสียสัตย์ ก็เสียศีล เสียศีลแล้ว ธรรมก็ไม่บังเกิด” “ฆ่าจิตของเราให้มันตาย อย่าให้มีโกรธ อย่าให้โลภ อย่าให้มีหลง” ปาฐกถาธรรมอันสะท้อนถึงแก่นแท้แห่งพระพุทธศาสนา โดยพระมงคลวิสุทธิ์ หรือที่ชาวภูเก็ตหรือพุทธศาสนิกชนชาวไทยรู้จักกันดีในนามของ “หลวงปู่สุภา กันตสีโล” พระเถระเจ้าอาวาสที่มีอายุยืนที่สุดในโลก อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า สุภา วงศ์ภาคำ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พุทธศักราช 2438 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ปีวอก ณ บ้านคำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โยมบิดาชื่อขุนพลภักดี ผู้ใหญ่บ้านคำบ่อ ชื่อเดิม นายพล วงศ์ภาคำ โยมมารดาชื่อ นางสอ วงศ์ภาคำ มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน คือ 1. นางสี วงศ์ภาคำ (ถึงแก่กรรม) […]

Read more