Tag Archives: วัดสวนขัน

พระเครื่องพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน

ตามประวัติที่ชัดแจ้ง ได้แถลงบอกกล่าว ไว้ว่า สร้างมหาศักราชที่ 1891 … รัตนโกสนทรศกที่ 187 … จุลศักราชที่ 1330 … ซึ่งตรงกับวันมหาแห่งศิริมงคลของปี คือ … “เสาร์ 5” … เดือน 5 ขึ้น 5 ค่ำ ปีระกา … ตรงกับวันเสาร์ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2512 … เป็นวัตถุมงคลที่คณะศิษยานุศิษย์ ได้บรรจง ตั้งจิต ในการจัดสร้าง เพื่อให้ตรงกับวัน “เสาร์ 5” … ซึ่งเป็นวันที่คู่ควรกับการปลุกเสกวัตถุมงคลต่าง ๆ เป็นวันอันมงคลยิ่ง … ที่นาน ๆ จะเวียนมาบรรจบกัน ในอดีต ลูกศิษย์ และชาวบ้าน ละแวกจันดี, ฉวาง, ช้างกลาง, นาบอน … […]

Read more