Tag Archives: วัดแหลมวัง

พ่อท่านจันทร์ วัดแหลมวัง

พ่อท่านจันทร์ วัดแหลมวัง “ ลำหรับหลวงพ่อจันทร์ วัดแหลมวัง นี่เป็นสุดยอดเกจิฯ ที่ผม นับถือเลย..วัด ของท่าน ตั้งอยู่ที่ ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา ซึ่งต้นตระกูลของบ้านคุณตา ผม ก็เกิดที่นั้นครับ..คุณตาผมเองสมัยเด็กๆก็เรียนหนังสือ และ บวช กับหลวงพ่อจันทร์ ด้วย…ท่านเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆ รูปหนึ่ง..เหรียญรุ่นแรก ปี2489 หาชมยาก” “เหรียญหลวงพ่อจันทร์ วัดแหลมวัง จ.สงขลา รุ่นแรก ประมาณพ.ศ. ๒๔๘๙ หลวงพ่อจันทร์ ท่านเป็นเกจิอาจารย์ยุคเก่าของจังหวัด ท่านเกิดเมื่อพ.ศ.๒๔๒๐ มรณะภาพเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕ สำหรับวัดแหลมวัง ตั้งอยู่ที่ ต.คูขุด อ.สทิงพระ ซึ่งการเดินทางสมัยก่อนลำบากมาก ต้องอาศัยเรือข้ามทะเลสาปสงขลาไปสทิงพระ เนื่องจากยังไม่มีสะพานติณฯ แต่หลวงพ่อจันทร์ ท่านก็มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่เคารพนับถือของชาว จ.สงขลา ว่ากันว่าท่านเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านนิยมบนบานศาลกล่าว โดยมักขอแก้บนด้วยขนมโค ก็มักจะสมหวังตามปรารถนา. นอกจากนี้หลวงพ่อท่าน ยังเป็นสหธรรมมิก กับ พระอาจารย์เอียด สำนักเขาอ้อ ตามประวัติที่ผมค้นหามาทำ […]

Read more